อบต.พบประชาชน 


 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัว  

28 กรกฎาคม 2563

 

นายสุพจน์ บำรุงกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  

รับมอบถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวหนองปรือ 

 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ บำรุงกลาง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นตัวแทนชาวอบต.หนองปรือรับมอบถุงยังชีพ ตามโครงการ อบจ.ห่วงใย "เราไม่ทิ้งกัน" ร่วมใจเอาชนะภัย COVID-19 โดยมี นายรังสรรค์  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 700 ถุง เพื่อมอบให้ผู้นำชุมชนและอสม.หนองปรือ นำไปแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือ แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

กิจกรรมจิตอาสาเราจะทำความดีด้วยหัวใจ


รับมอบข้าวสาร 500 ถุง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวหนองปรือ 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายสุพจน์ บำรุงกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ พร้อมด้วย นางสุณีย์ อยู่สุข นายอำเภอหนองปรือ และนางสาวณัฐกมล สิงห์ปลอด ท้องถิ่นอำเภอหนองปรือ รับมอบข้าวสารจำนวน 500 ถุง จาก บริษัทไทย ฟู๊ด สไวน์ ฟาร์ม จำกัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวหนองปรือต่อไป 


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ