... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ "ยินดีต้อนรับ" ...  

 ประกาศ 

    
‌        New!!! ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ "โครงสร้างองค์กร"

                         คลิกลิงค์ที่นี่ !    ➡    ประกาศเรื่อง การกำหนดกองหรือส่วนราชการองค์กร.pdf

‌                    
     คลิกลิงค์ที่นี่ !    ➡    ประกาศเรื่อง การกำหนดโครงสร้าง.pdf


‌            *** หมายเหตุ :     เมื่อทำการคลิกลิงค์ จะไปปรากฏในหน้าต่างใหม่ 
‌                                         สามารถดาวน์โหลดได้โดยสังเกตไอคอนมุมบนขวาของหน้าเว็บไซต์ที่คลิกลิงค์ไป

 ภาพรวม โครงสร้างหน่วยงาน 

  แผนผังโครงสร้างองค์กร  

แผนผังโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประกอบด้วย....

โครงสร้างส่วนบริหาร


‌โครงสร้างส่วนราชการ

โครงสร้างส่วนราชการ แบ่งตามส่วนงานได้ดั้งนี้...

สำนักปลัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

‌กองช่าง

กองคลัง


กองสวัสดิการสังคม