แจกนำ้ ให้กับหมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ และหมู่ที่ 5 บ้านโป่งช้าง

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30 นาที อบต.หนองปรือ ได้ออกแจกนำ้ ให้กับหมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ และหมู่ที่ 5 บ้านโป่งช้าง เนื่องจากที่ตั้งอยู่ในที่สูง จึงทำให้ระบบประปาไปไม่ถึง อบต.หนองปรือ ก็บริการเติมนำ้ให้เต็มทุกถังเลยจร้า


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

Leave a Comment