มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

                  
                                         

              

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

Leave a Comment