อบต.หนองปรือ บริการด้วยใจ รับใช้ประชาชน (ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2)

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 10.00 น. เจ้าหน้าที่ อบต.หนองปรือ พร้อมรถกระเช้า ช่วยซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดภายใน หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้เอื้อย

อบต.หนองปรือ บริการด้วยใจ รับใช้ประชาชน   


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

Leave a Comment