อบต.หนองปรือ ออกแจกจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค

 

 อบต.หนองปรือ ออกแจกจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 อบต.หนองปรือ ได้ออกแจกนำ้ ให้กับประชาชน หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งโป่ง จำนวน 1 ครัวเรือน 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 อบต.หนองปรือ ได้ออกแจกนำ้ ให้กับประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านวังยาง จำนวน 10 ครัวเรือน 


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

Leave a Comment