รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 
‌รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ.2564 - มีนาคม พ.ศ.2565)


คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ.2564 - มีนาคม พ.ศ.2565).pdf