แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565-2568  

.ซซซซซ

...

________________________________________________.

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564  
(ขยายกรอบเวลาถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564.pdf


    ตารางแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ   

   
   
    คลิกเพื่อดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ.2565.pdf


________________________________________________


.

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564  

...คลิ๊กเพื่อดาวโหลดเนื้อหา...