กิจการสภา 

หนังสือเชิญประชุมสภา 

ประจำปี พ.ศ. 2565   

1.หนังสือขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565.pdf

2.หนังสือขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565.pdf

3.หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565.pdf

4.หนังสือขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2565.pdf

5.หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2565.pdf


ประจำปี พ.ศ. 2564 

1.หนังสือขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564

2. หนังสือแจ้ง ส.อบต. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 

4. หนังสือขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 

6. หนังสือแจ้ง ส.อบต. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564

7. หนังสือขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2564


ประกาศ

ประจำปี พ.ศ. 2565

ประจำปี พ.ศ. 2564 

1. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต. ประจำปี 2564 และประจำปี 25654และประจำปี 2565 สมัยแรก

8. ประกาศกำหนดประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2564  

ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต. ประจำปี 2563

ประจำปี พ.ศ. 2562

1. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563

2. ประกาศกำหนดสมัยประประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

3. ประกาศขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2562

4. ประกาศกำหนดสมัยประประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

5. ประกาศขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2562

6. ประกาศกำหนดสมัยประประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

7. ประกาศขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562

8. ประกาศกำหนดสมัยประประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

9. ประกาศขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2562รายงานการประชุม

ประจำปี พ.ศ. 2565

ประจำปี พ.ศ. 2564 

รายงานการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2563

ประจำปี พ.ศ. 2562

1.รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 2562

2.รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 2562

3.รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 2562

4.รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 2562

5.รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 2562