รายงานด้านการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ


รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน


                                                      รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563                                                                 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564


                                                            ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่  รายงานการเงินปี63.pdf                                                                                      ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ รายงานการเงินปี2564.pdf