การบริหารเงินงบประมาณ


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

  โปรดคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไฟล์  

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565.pdf

________________________________

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

                                                                                           

            โปรดคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                        รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564.pdf

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีพ.ศ.2564.pdf

________________________________


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 
-