ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdfข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdfข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdfข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf

ประกาศ เรื่อง อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564