การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

****************************************

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565.pdf


ปีงบประมาณพ.ศ.2564