ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  textsms


ความคิดเห็น

say says:
May 09, 2021

รับชำระภาษีได้ถึงเดือนไหน อยากให้แจ้งให้ชัดเจน


May 09, 2021

สามารถมาชำระภาษีได้จนถึงเดือนมิถุนายน ทาง อบต.ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วค่ะ หรือมีข้อสอบถามเพิมเติมติดต่อได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เบอร์โทร 034-919 813 ในวันและเวลาราชการค่ะ ขอบคุณค่ะ


Suriya says:
Aug 12, 2021

ช่วงนี้ อบต.เปิดทำการอยู่หรือไม่ เนื่องจากเป็นช่วงโควิด จะเข้าไปชำระภาษี หรือมีช่องทางอื่นหรือไม่ในการรับชำระภาษีแบบออนไลน์


Feb 10, 2022

ทางบ้านได้รับถุงยังชีพแล้ว ขอบคุณอบต.หนองปรือที่แจกถุงยังชีพให้ผู้กักตัวโรคโควิด19ค่ะ <3


Leave a comment

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น