สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2565 

(รอบ 6 เดือนแรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ