ข้อมูลการติดต่อ

                                                                                                                                                

*หากต้องการใช้ระบบนำทาง GPS  ผ่านแอปพลิเคชัน Google Map เพื่อเดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ โปรดคลิกหัวข้อ "แผนที่/นำทาง" ด้านล่าง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 

ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสาหร่าย ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรีสายด่วนผู้บริหาร  034- 919 815

สำนักปลัด  โทร. 034-919-815  

 กองคลัง โทร. 034-919-813 

กองช่าง โทร. 034-919-812

E-mail: Nongpreulocal@gmail.com 

Facebook : https://www.facebook.com/nongpreulocal

Website : https://nhongprue.go.th/ข้อมูลการเดินทาง


  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3480  สายกาญจนบุรี - ด่านช้าง

 รถประจำทาง สายกาญจนบุรี-ด่าช้าง /  รถตู้สายองค์พระ-สายใต้ / รถยนต์ส่วนตัว