สำนักปลัด     

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ติดต่อสอบถาม : 034-919-815


...สามารถคลิกปุ่ม "ข้อมูลบุคลากร" เพื่อเรียกดูข้อมูลบุคลากรของสำนักปลัด...

งานบริหารบุคลากร

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กิจการสภา

คลิก!!


มีกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของงานสำนักปลัด ใน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป