โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

 

โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัส โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย แม้กระทั่งในเด็กเล็ก

🩸🩸 #อาการของโรค
เชื้อไวรัสชิคุนกุนยามีระยะฟักตัว 3-7 วัน หลังจากถูกยุงลายกัด และเมื่อครบระยะฟักตัว จะมีอาการดังนี้
🤒ไข้สูงขึ้นอย่างเฉียบพลัน
😷ผื่นแดงตามร่างกาย
🥵ตาแดง
🤢ปวดกล้ามเนื้อและปวดตามข้อ

💉💉 #การรักษา
ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคชิคุนกุนยาโดยเฉพาะ รวมถึงยังไม่มีวัคซีนป้องกัน การรักษาจึงเป็นไปตามอาการ เพื่อลดอาการของผู้ป่วย เช่น การให้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด
❌❌#แต่ห้ามผู้ป่วยซื้อยาทานเอง ❌❌

📍📍#การป้องกัน
❎เก็บบ้านให้สะอาด ป้องกันจุดอับเป็นที่พักยุงลาย
❎เก็บภาชนะ ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
❎เก็บน้ำปิดให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่

ปฏิบัติดังนี้ สามารถป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายได้ อิทิ โรคชิคุนกุนยา โรคไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ ที่มียุงลายเป็นพาหะ

#ด้วยความห่วงใย #อยากให้ทุกคนแข็งแรง


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

Leave a Comment