ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส.pdf

ความคิดเห็น

Jun 10, 2021

ขอน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ 17 บ้านนางดำ ศรีทอง 1 หลัง และบ้านนางช่วย ศรีทอง จำนวน 1 หลัง


Jun 10, 2021

ขอน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากไม่มีน้ำประปาใช้


Jun 10, 2021

เรียนคุณ ส.อบต.จวน ปักษาเจน
อบต.หนองปรือ ได้ดำเนินการจัดส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้ตามที่อยู่ที่ร้องขอแล้วครับ


Jun 10, 2021

เรียน สำนักสงฆ์ธัญญะวาศรี
อบต.หนองปรือ ได้จัดส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ


Leave a comment