ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสาหร่าย คำบลหนองปรือ ตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

Leave a Comment