ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบลประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ต.บ้านวังยาง ตำบล หนองปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

Leave a Comment