‌‌ชุดความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คลิกเพื่อดาวน์โหลดชุดความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.pdfข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

File download


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

File download

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

File download

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.หนองปรือ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

File download

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.หนองปรือ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

File download

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คลิก!

แอปพลิเคชัน S‌mart Votetablet_mac


                                                                                              ‌