ประชาสัมพันธ์ "KICK OFF"

 

นางสุภาวดี  สงเจริญ นายกองค์การบริหารสวนตำบลหนองปรือ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.หนองปรือ ได้ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยดำเนินการ “ KICK OFF “ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปรือ


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

Leave a Comment