แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี