การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

NEW รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565    เอกสารดาวน์โหลด.pdf

    ปีงบประมาณพ.ศ.2564

        คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564.pdfมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี