‌ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี


นางสาวนภาพร ฟักเจริญ
‌ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

...สามารถคลิกปุ่ม "ข้อมูลบุคลากร" เพื่อเรียกดูข้อมูลบุคลากรของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม...



มีกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป