แผนการดำเนินงาน

‌องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

Operation   plan แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เอกสารแนบ.pdf

NEW แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

 เอกสารแนบ.pdf

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
 เอกสารแนบ.pdf