รายงานผลการปฏิบัติงาน 


รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

‌รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
‌ 

N‌EW รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564.pdf arrow_back(ดาวน์โหลดฉบับเต็ม)
‌‌‌

          รายละเอียด ------->  ‌แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565).pdfรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
‌รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2565)
ดาวโหลด ที่นี่attach_file