กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ติดต่อสอบถาม : 034-919-813...สามารถคลิกปุ่ม "ข้อมูลบุคลากร" เพื่อเรียกดูข้อมูลบุคลากรของกองคลัง...มีกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของงานกองคลัง ใน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป